مرکز آمبولانس خصوصی بهبود ، آماده عقد قرارداد با مراکز مختلف می باشد ، از جمله :

 • بیمارستان ها
 • درمانگاه ها
 • کلینیک های پزشکی
 • هیات های ورزشی
 • پروژه های عمرانی
 • کارخانه های صنعتی

 

لازم به دکر است این خدمات در تمامی استان های همجوار با شهر اصفهان صورت می گیرد.

خدماتی که ارائه می شود :

 • انتقال بیماران
 • ICU
 • CCU
 • NICU
 • تروما
 • جابجایی بیمار بین بیمارستان های مختلف در سراسر کشور
 • جابجایی بیمار از منزل به بیمارستان.درمانگاه و ....و بالعکس
 • خدمات پزشکی
 • مشاوره برای انتخاب بیمارستان
 • مشاوره برای جابجایی و نحوه انتقال بیمار
 • اخذ پذیرش MRI
 • اخذ پذیرش سونوگرافی
 • اخذ پذیرش سی تی اسکن