سوالات متداول

سوالات متداول


برخی از سوالات متداول بیماران در خصوص آمبولانس خصوصی بهبود

قانون، اورژانس 115 مسئول رسیدگی به موارد اورژانس و فوریت‌های پزشكی است و در سراسر كشور پوشش جاده‌ای و شهری مناسبی دارد، به طوری كه 100 درصد‌ آزادراه‌ها،‌ 80درصد بزرگراه‌ها، 70درصد راه‌های اصلی و 10درصد راه‌های فرعی را پوشش داده و دارای 2056 پایگاه شهری و جاده است. از سوی دیگر تجهیزات آمبولانس 115 كامل بوده و نیروها و تكنسین‌های آن از تخصص كافی برخوردار هستند. آمبولانس خصوصی متولی خدمات آمبولانسی با شرح وظایف، ماموریت و فرایندهای كاری متفاوت است،‌ بنابراین مقایسه این دو سازمان باتوجه به تفاوت‌های ساختاری و عملكردی صحیح نیست.

آمبولانس ها به دو دسته دولتی و خصوصی تقسیم می شوند. آمبولانس دولتی :همان اورژانس می باشد .ماشین های بنز و افراد تحت استخدام و نظارت مستقیم دانشگاه علوم پزشکی و درمانی و با شماره ۱۱۵ می توان از خدمات آن استفاده نمود. آمبولانس خصوصی:آمبولانس هایی که تحت مراکز خصوصی بوده و در زمینه حمل و نقل بیماران در سطح شهر و یا خارج از شهر مشغول می باشند

مهمترین تفاوت کلیدی بین آمبولانس های خصوصی و دولتی این است که آمبولانس های دولتی موظف به ارائه خدمات رایگان به شهروندان می باشند در حالی که مراکز خصوصی جهت ارائه خدمات براساس تعرفه هزینه دریافت می نماید.

نیروهای مسلح و سایر نهادها که از آمبولانس برخوردار می باشند تنها وظیفه آن حمل بیمار از مراکز خود به بیمارستان ها در صورت بروز مشکل می باشد. آمبولانس های مختص به هر بیمارستان وظیفه جابجایی بیمار برای ادامه مراحل درمانی با دستور دکتر معالج را بر عهده دارند. برای مثال بیمار شما در بیمارستانی تحت مراقبت بخش مغز و اعصاب زیر نظر دکتر معالج می باشد.در حین درمان دکتر معالج تشخیص می دهد برای بررسی اثرات بر روی بینایی بیمار معاینه چشم پزشکی شود.در این صورت آمبولانس بیمارستان وظیفه جابجایی را برای انجام درمان بر عهده دارد.