آمبولانس خصوصی چیست ؟

آمبولانس خصوصی,آمبولانس خصوصی بهبود

آمبولانس خصوصی چیست ؟

آمبولانس خصوصی به سرویس آمبولانس یک شرکت خصوصی گفته میشود که اقدام به انتقال بیماران به سایر بیمارستان های دولتی و خصوصی و یا ارائه خدمات اورژانس به بیماران می کند

درباره نویسنده

روابط عمومی آمبولانس خصوصی بهبود

محمد محمدی