هزینه ی آمبولانس خصوصی چقدر است ؟قیمت آمبولانس خصوصی چقدر است ؟

قیمت آمبولانس خصوصی,هزینه آمبولانس خصوصی,قیمت انتقال بیمار در آمبولانس خصوصی,انتقال بیمار,انتقال بیمار به بیمارستان,پرستار همراه در آمبولانس,انتقال بیمار به شهر دیگر

هزینه ی آمبولانس خصوصی چقدر است ؟قیمت آمبولانس خصوصی چقدر است ؟

بسیاری از افراد هنگام جابجایی و یا انتقال بیمارشان توسط آمبولانس خصوصی این سوال برایشان به ذهن می رسد این هزینه بابت چه بود؟

موارد موثر در تعرفه آمبولانس خصوصی برای جابجایی بیمار چیست ؟

تعرفه آمبولانس خصوصی چگونه محاسبه میشود ؟

تعرفه آمبولانس بین شهری چگونه محاسبه می شود ؟


فاصله

یکی از مهم ترین عوامل در تعیین تعرفه انتقال بیمار فاصله می باشد.فاصله ی منزل ،بیمارستان و به طور کلی مسافتی که طی می گردد.


کادر پرستاری

لازم به ذکر است آمبولانس خصوصی وظیفه ی جابجایی بیمار را دارا می باشد ولی در اکثر موارد بیمار به پرستار نیاز دارد که خواه یا ناخواه در تعرفه دریافتی موثر می باشد.


نیروی کمکی

در برخی موارد افراد جهت ایمنی و رفاه حال بیمارشان ، از مرکز آمبولانس خصوصی در خواست نیروی کمکی بیشتر می کنند.


ترافیک مسیر

یکی از موارد موثر ، جابجایی بیمار در پیک های زمانی (اوج ترافیک شهری) است. از جمله پیک های زمانی ساعت 6:30 تا 8:30 صبح و ساعت 12:30 تا 2:30 عصر و ساعت 5:30 تا 7:30 غروب


مدت زمان حضور آمبولانس

وظیفه ی آمبولانس خصوصی جابجایی بیمار از مبدا تا مقصد می باشد اما در برخی موارد به دلیل نبود امکانات در مراکز درمانی ،انجام تصویربرداری های پزشکی و یا ازدحام در نوبت پزشک مورد نظر،همراهان بیمار درخواست انتظار و حضور آمبولانس را دارند که در این صورت با توجه به توافق طرفین بر تعرفه دریافتی افزوده می گردد.


تزریقات

در برخی موارد بیمار نیاز به اکسیژن ،سرم و یا دارو دارد که با توجه به قیمت آنها ، هزینه دریافتی نیز تغییر می کند.


انتقال به شهر های دیگر

در این مورد میزان مسافت طی شده بر حسب کیلومتر،توقف در مسیر و تعداد پرستار و بهیار مورد نیاز در تعرفه دریافتی لحاظ می گردد.


نوع آمبولانس

با توجه به درخواست افراد،نوع تیپ بندی آمبولانس (انواع آمبولانس خصوصی) و یا برخی بیماری ها نظیر بیمارهای ICU و NICU و CCU که نیاز به تجهیزات پیشرفته می باشند در تعرفه دریافتی تاثیر گذار است.

درباره نویسنده

روابط عمومی آمبولانس خصوصی بهبود

محمد محمدی