خدمات ما

برخی از خدمات آمبولانس خصوصی بهبود

خدمات انتقال بیمار

خدمات انتقال بیمار

انتقال بیمار جهت درمان از بیمارستان های سطح شهر به شهرهای دیگر

اطلاعات بیشتر
انتقال بیمار غیر اورژانسی

انتقال بیمار غیر اورژانسی

انتقال بیمار غیر اورژانسی از منزل جهت درمان

اطلاعات بیشتر
انتقال بیمار از بیمارستان به منزل

انتقال بیمار از بیمارستان به منزل

انتقال بیمار از بیمارستان به منزل

اطلاعات بیشتر
حضور در ورزشگاه ها

حضور در ورزشگاه ها

حضور در ورزشگاه ها و سایر ارگان های خصوصی و دولتی به صورت قرارداد

اطلاعات بیشتر
حضور در محل پروژه های عمرانی

حضور در محل پروژه های عمرانی

حضور در محل پروژه های سازندگی و عمرانی به عنوان تامین سلامت

اطلاعات بیشتر
عقد قرارداد با شرکت ها

عقد قرارداد با شرکت ها

عقد قرارداد با شرکت های مهم نظیر پتروشیمی برای سلامت پرسنل

اطلاعات بیشتر